1. Thanh toán bằng tiền mặt

– Nhân viên giao hàng chở hàng hóa đến điểm giao nhận. Khách hàng kiểm tra hàng hóa và số lượng đảm bảo đúng sản phẩm và số lượng. Nhân viên giao hàng gửi phiếu giao nhận cho khách hàng.

2. Thanh toán trực tuyến( Chuyển khoản ngân hàng)

3. Thanh toán trực tiếp tại Showroom

4. Trường hợp khác

– Khách hàng có yêu cầu chuyển hàng qua bên thứ 3 khác như nhà xe, người quen. Chi phí và mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển do khách hàng chịu.